Xây dựng, hoàn thiện hệ thống đường giao thông trong Quy hoạch chung TP Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

 Xây dựng, hoàn thiện hệ thống đường giao thông trong Quy hoạch chung TP Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1515/QĐ-TTg phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, về giao thông sẽ ưu tiên xây dựng, hoàn thiện hệ thống đường cao tốc, nâng cấp đường quốc lộ, tỉnh lộ.

Theo quy hoạch, TP Cần thơ sẽ tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống đường cao tốc gồm các tuyến: TP Hồ Chí Minh - Cần Thơ, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, Cần Thơ - Cà Mau, đường Hồ Chí Minh (đoạn đi qua TP Cần Thơ từ cầu mới qua sông Hậu); cải tạo, nâng cấp các tuyến Quốc lộ: 1A, 80, 91B, Nam sông Hậu; cải tạo, nâng cấp các tuyến đường tỉnh kết nối khu vực nội ô với các đô thị ngoại thành, giữa các thị trấn ngoại thành và với các đô thị khác trong vùng; xây dựng mới cầu qua sông Hậu tại quận Thốt Nốt; trong định hướng dài hạn, xây dựng mới cầu qua sông Hậu tại quận Ô Môn.

Cũng theo quy hoạch, TP Cần Thơ sẽ tăng cường cải tạo nạo vét luồng lạch các tuyến giao thông thủy quốc gia: sông Hậu, sông Cần Thơ, sông Ô Môn, kênh Cái Sắn, kênh Xà No, kênh Thị Đội, kênh Thốt Nốt; hoàn thiện, nâng cao năng lực của cụm cảng Cần Thơ, bao gồm các khu bến Cái Cui, Hoàng Diệu - Bình Thủy, Trà Nóc - Ô Môn (trong đó Cái Cui là khu bến chính, là cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực); xây mới và nâng cấp các bến cảng, bến tàu trên các tuyến giao thông thủy quốc gia phục vụ cho vận tải hàng hóa và hành khách; xây dựng thêm một số bến tàu tại các điểm đô thị mới để tăng cường năng lực vận tải thủy của Thành phố.

Đồng thời, xây dựng tuyến tuyến đường sắt tốc độ cao TP Hồ Chí Minh - Cần Thơ và có các tuyến rẽ đi Long Xuyên và Cà Mau; nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ để có thể đón nhận các loại máy bay lớn đạt tiêu chuẩn cấp hạng sân bay 4E theo tiêu chuẩn ICAO và sân bay quân sự cấp II, công suất khoảng 4 - 5 triệu hành khách/năm và 400.000 - 500.000 tấn hàng hóa/năm.