30/12/2022

Bộ GTVT phổ biến, quán triệt về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm

24/08/2022

Tạp chí GTVT trao giải cuộc thi "Ứng dụng KHCN, ý tưởng đảm bảo TTATGT"

17/08/2022

Lễ kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ Định mức kinh tế kỹ thuật và thể chế

24/05/2022

Đảng ủy Bộ GTVT tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp ủy

21/05/2022

Phấn đấu mỗi đoàn viên đều tham gia ít nhất 1 đề tài, đề án trong năm

20/05/2022

Bộ GTVT tổ chức trực truyến Hội nghị toàn quốc về Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị