24/05/2022

Đảng ủy Bộ GTVT tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp ủy

21/05/2022

Phấn đấu mỗi đoàn viên đều tham gia ít nhất 1 đề tài, đề án trong năm

20/05/2022

Bộ GTVT tổ chức trực truyến Hội nghị toàn quốc về Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

25/03/2022

Thanh niên xứng đáng với kỳ vọng là linh hồn của ngành GTVT

01/12/2021

Thúc đẩy nhà khoa học trẻ ngành GTVT đổi mới, sáng tạo