19/06/2020

Sáng 18/6, tại Hà Nội, Đảng bộ Viện chiến lược và Phát triển GTVT tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, quyết tâm xây dựng Viện Chiến lược và Phát triển GTVT...

12/06/2020

Được sự đồng ý của Ban Thường vụ đảng bộ Bộ Giao thông vận tải, Ban Chấp hành đảng bộ Viện Chiến lược và Phát triển GTVT triệu tập đảng viên dự “Đại hội Đảng bộ Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025”.

26/05/2020

Sáng ngày 22/5/2020, Chi bộ Dự báo và Tổ chức vận tải thuộc Đảng bộ Viện Chiến lược và Phát triển GTVT đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

26/05/2020

Chiều ngày 24/5/2020, Chi bộ Định mức Kinh tế - Kỹ thuật và Thể chế thuộc Đảng bộ Viện Chiến lược và Phát triển GTVT tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

26/05/2020

Chiều ngày 11/5/2020, Chi bộ Giao thông Đô thị và Nông thôn thuộc Đảng bộ Viện Chiến lược và Phát triển GTVT tổ chức Đại hội điểm Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

22/05/2020

Chiều ngày 22/5/2020, Chi bộ Chiến lược – Quy hoạch thuộc Đảng bộ Viện Chiến lược và Phát triển GTVT tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022

  • Trang
  • 3
  • 4