12/06/2020

Được sự đồng ý của Ban Thường vụ đảng bộ Bộ Giao thông vận tải, Ban Chấp hành đảng bộ Viện Chiến lược và Phát triển GTVT triệu tập đảng viên dự “Đại hội Đảng bộ Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025”.

26/05/2020

Sáng ngày 22/5/2020, Chi bộ Dự báo và Tổ chức vận tải thuộc Đảng bộ Viện Chiến lược và Phát triển GTVT đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

26/05/2020

Chiều ngày 24/5/2020, Chi bộ Định mức Kinh tế - Kỹ thuật và Thể chế thuộc Đảng bộ Viện Chiến lược và Phát triển GTVT tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

26/05/2020

Chiều ngày 11/5/2020, Chi bộ Giao thông Đô thị và Nông thôn thuộc Đảng bộ Viện Chiến lược và Phát triển GTVT tổ chức Đại hội điểm Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

22/05/2020

Chiều ngày 22/5/2020, Chi bộ Chiến lược – Quy hoạch thuộc Đảng bộ Viện Chiến lược và Phát triển GTVT tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022

21/05/2020

Sáng ngày 20/5/2020, Chi bộ Văn phòng thuộc Đảng bộ Viện Chiến lược và Phát triển GTVT tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022

  • Trang
  • 3
  • 4