29/12/2021

Thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2021

13/12/2021

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động của Viện Chiến lược và Phát triển GTVT năm 2021

01/12/2021

Thúc đẩy nhà khoa học trẻ ngành GTVT đổi mới, sáng tạo

25/11/2021

Hội thảo Nhà khoa học trẻ GTVT sẽ diễn ra vào ngày 30/11 sắp tới

23/11/2021

Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021

19/10/2021

Lễ ký kết Bản Thỏa thuận tài trợ xây dựng Đề án giữa Sở Công Thương - đơn vị được UBND thành phố giao nhiệm vụ chủ trì tổ chức xây dựng Đề án và Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương (IPPG) – đơn vị tài trợ xây dựng Đề án.