03/08/2021

Sáng ngày 3/8, Viện Chiến lược và Phát triển GTVT đã có cuộc họp online trao đổi với tập đoàn ENEOS, Nhật Bản để nghiên cứu phát triển mô hình Cửa hàng xăng dầu thân thiện với xe tải

30/07/2021

Thực hiện nhiệm vụ do Bộ GTVT giao tại văn bản số 2305/QĐ-BGTVT ngày 15/12/2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Chương trình xây dựng đề án của Bộ Giao thông vận tải năm 2021, ngày 28/7, Viện Chiến lược và Phát triển giao...

26/07/2021

Thực hiện nhiệm vụ do Bộ GTVT giao tại văn bản số 4743/BGTVT-KHCN ngày 26/5/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc triển khai xây dựng Đề án xây dựng và quản lý khai thác, bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách...

23/07/2021

Thực hiện văn bản số 77-CV/BCSĐ ngày 22/7/2021 của Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thời gian vừa qua, Đảng ủy, Lãnh đạo Viện đã chủ động triển khai kịp thời các biện pháp nhằm...

21/07/2021

Chiều ngày 20/7, Tại Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải đã tổ chức cuộc họp “Ý tưởng chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Đà Lạt đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”.

20/07/2021

Chiều ngày 19/7, Tại Văn phòng UBND thành phố Hà Nội đã diễn ra cuộc họp trực tuyến giữa lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội cùng lãnh đạo Bộ GTVT, Vụ Đối tác công tư, Viện Chiến lược và Phát triển GTVT và lãnh đạo UBND các tỉnh: Hưng Yên, Bắc Ninh để...