17/08/2022

Lễ kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ Định mức kinh tế kỹ thuật và thể chế

07/07/2022

Viện chiến lược và Phát triển GTVT trao đổi với Liên hiệp hội người khuyết tật Việt Nam về “Tiếp cận giao thông và hạ tầng cơ sở đối với người khuyết tật”

21/05/2022

Phấn đấu mỗi đoàn viên đều tham gia ít nhất 1 đề tài, đề án trong năm

26/04/2022

Hội thảo Nâng cao năng lực cán bộ về giao thông thông tiếp cận phổ quát và Tập huấn xây dựng kế hoạch hành động giao thông tiếp cận phổ quát.

08/03/2022

Kết quả thi tuyển viên chức năm 2021 của Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải

03/03/2022

Kết quả điểm thi vòng 2 (phỏng vấn) Kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại Viện Chiến lược và Phát triển GTVT năm 2021